Panie...

Panie, który zechciałeś pozostać wsród nas
w Najświętszej Eucharystii,

tajemnicy Twojej Miłości ;
pragniemy, w Tobie,
łączyć się z tymi wszystkimi,
którzy tu przychodzą, by Cię adorować
w duchu i w prawdzie.
Modląc się, zarwóno w dzień jak i w nocy,
chcemy ofiarować naszą obecność
w odpowiedzi Twojej Obecności.
Pozwól nam w ciszy wsłuchiwać się
w Ciebie, Ty który chcesz objawiać się nam
w skrytości naszego serca.
Pozwól nam oddać się Tobie :
niech z naszego serca wznoszą się
do Ciebie uwielbienie i błaganie,
ofiara naszego życia pełna nadziei.

Niech Najświętsze Twe Serce, źródło wszelkiego miłosierdzia,
zachowa nasze serca
w pokoju i wewnętrznej radości,
niech umocni naszą wiarę, odnowi naszą
miłość i rozpali naszą nadzieję.
Amen.