Litanie van het Heilig Hart van Jezus

Heer, ONTFERM U OVER ONS
Christus, ONTFERM U OVER ONS
Heer, ONTFERM U OVER ONS

Hart van Jezus, de Zoon van de eeuwige Vader,
ONTFERM U OVER ONS
Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot
van de Moedermaagd gevormd, "
Hart van Jezus, wezenlijk verenigd
met het Woord van God, „Hart, van Jezus, oneindige majesteit,”
Hart van Jezus, heilige tempel van God, „Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,”
Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde, "
Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid
en van liefde, „Hart van Jezus, Koning en middelpunt van alle harten,”
Hart van Jezus, waarin alle schatten van wijsheid
en van wetenschap, „Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid,”
Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen, „Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid,”
Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden, „Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis,”
Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,
ONTFERM U OVER ONS
Hart van Jezus, heil van hen, die op U hopen, „Hart van Jezus, hoop van hen, die in U sterven,”
Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen, "

Laat ons bidden,
Almachtige Eeuwige God, sla uw blikken op het Hart van uw zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U verzoenen en schenk vergiffenis aan hen, die uw barmhartigheid vragen, in de Naam van Jezus Christus, Uw Zoon, die leeft en heest in de eeuwen der eeuwen. Amen