Inima lui Isus...

Tatã din cer, Dumnezeule, MILUIEȘTE-NE PE NOI.
Fiule, Rãscumpãrãtorul lumii, Dumnezeule,
MILUIEȘTE-NE PE NOI.
Sfântule Duh, Dumnezeule, MILUIEȘTE-NE PE NOI.
Sfântã Treime, un singur Dumnezeu,
MILUIEȘTE-NE PE NOI.

Inima lui Isus, Fiul Tatãlui celui veșnic,
MILUIEȘTE-NE PE NOI.
Inima lui Isus, plãsmuitã de Sfântul Duh în sânul
Mamei pururea fecioarã, "
Inima lui Isus, unitã întru ființã cu Cuvântul
lui Dumnezeu, „Inima lui Isus, nemãrginitã întru maiestate,”
Inima lui Isus, locuințã sfântã a lui Dumnezeu, „Inima lui Isus, chivotul Celui Preaînalt,”
Inima lui Isus, casa lui Dumnezeu și poarta cerului, „Inima lui Isus, focar arzãtor al dragostei,”
Inima lui Isus, sãlașul dreptãții și al iubirii, „Inima lui Isus, plinã de bunãtate și de dragoste,”

Inima lui Isus, noianul tuturor virtuților,
MILUIEȘTE-NE PE NOI.
Inima lui Isus, preavrednicã de toatã lauda, „Inima lui Isus, regele și centrul tuturor inimilor,”
Inima lui Isus, în care sunt toate comorile înțelepciunii
și ale științei, "
Inima lui Isus, în care locuiește toatã plinãtatea
dumnezeirii, „Inima lui Isus, în care Tatãl a binevoit,”
Inima lui Isus, din a cãrei plinãtate am luat noi toți, "
Inima lui Isus, dorul munþilor veșnici, MILUIEȘTE-NE PE NOI.
Inima lui Isus, rãbdãtoare și preamilostivã, „Inima lui Isus, darnicã fațã de toți cei care te cheamã,”
Inima lui Isus, izvorul vieþii și al sfințeniei, „Inima lui Isus, împãcare pentru pãcatele noastre,”
Inima lui Isus, sãturatã de ocãri, „Inima lui Isus, zdrobitã pentru fãrãdelegile noastre,”
Inima lui Isus, ascultãtoare pânã la moarte, „Inima lui Isus, strãpunsã de suliþã,”

Inima lui Isus, izvorul a toatã mângâierea,
MILUIEȘTE-NE PE NOI.
Inima lui Isus, viața și învierea noastrã, „Inima lui Isus, pacea și împãcarea noastrã,”
Inima lui Isus, jertfa pãcãtoșilor, „Inima lui Isus, mântuirea celor ce nãdãjduiesc în tine,”
Inima lui Isus, nãdejdea celor ce mor în harul tãu, „Inima lui Isus, fericirea tuturor sfinților,”
Isuse, cu Inima blândã și smeritã.

INIMA NOASTRÃ ASEMENEA CU INIMA TA.

Sã ne rugãm: Atotputernice, veșnice Dumnezeule, privește spre Inima preaiubitului tãu Fiu și spre laudele și îndestulãrile ce ți le aduce în numele pãcãtoșilor și, împãcat fiind prin ele, iartã-i pe cei ce-ți cer milos­tivirea în numele aceluiași Fiu al tãu, Isus Cristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin.