Rugăciunea Jubileului

Doamne,
Care ai vrut să rămâi prezent în mijlocul nostru
în Sfânta Euharistie,
ca mister al iubirii Tale, noi ne unim cu toţi aceia care vin să Te adore, în duh şi adevăr.

Rugându-ne ziua sau noaptea,
noi vrem să oferim prezenţa noastră Prezenţei tale.
Dă-ne harul să te ascultăm în linişte,
pe Tine care Te revelezi
în intimitatea inimii noastre.

Dă-ne harul de a ne întoarce
la Tine, ca să înălţăm cu încredere din inima
noastră lauda, cererea şi ofranda vieţii noastre.

Pentru ca Inima Ta sfântă,
izvor a toată îndurarea,
să stabilească inimile noastre
în pace şi bucurie interioară,
pentru ca El să ne întărească credinţă,
să ne reînnoiască iubirea şi să menţină
speranţa noastră. Amin.