Księża i Siostry

Opiekę duchową w Bazylice zapewniają Kapelani i wspólnota Sióstr Benedyktynek Sacré-Coeur z Montmartre.

Od 2007 roku Ojciec Jean LAVERTON jest Rektorem Bazyliki.