Filmy i zdjęcia

Filmy

Na nagrywanie zwykle nie zezwala się wewnątrz Bazyliki, aby uszanować nieustanną modlitwę, która odbywa się dniem i nocą przed Najświętszym Sakramentem od ponad 125 lat.

Jednak możliwe jest filmowanie na zewnątrz krat Bazyliki bez uprzedniego zezwolenia Rektora Bazyliki, ale z upoważnieniem Miasta Paryża i Prefektury Policji Paryża.

Kontakty

Zdjęcia

Nie istnieje możliwość robienia zdjęć wewnątrz Bazyliki, aby zachować klimat modlitwy. Dziękujemy za ułatwienie pracy Nadzoru!

Dla użytku nie-komercyjnego Bazylika oferuje zdjęcia.

Aby uzyskać specjalne zezwolenia robienia zdjęć w Bazylice, dziennikarze są proszeni o prezentację swojego projektu w Serwisie komunikacyjnym:
communication@sacrecoeurdemontmartre.fr

Prawa do zdjęć

Korzystanie z zewnętrznego wizerunku Bazyliki zależy od Miasta Paryża.

Rektor wydaje opinię korzystną na używanie zdjęć Bazyliki zależnie od tego, czy respektują miejsce i nie uchybiają religii.