Archiwa historyczne i Afiliacja

Archiwa historyczne

W Bazylice nie ma żadnego archiwum historycznego lub kulturalnego, są one zachowane przez Diecezję Paryską.

W celu badań historycznych oto kontakt:

Archives Historiques
Ojciec Philippe PLOIX
4 rue de l’Asile-Popincourt
75011 PARIS

(Czynne od poniedziałku do piątku włącznie, od godz. 14.00 do 18.00, w celu spotkań)
Tel. : (33) 1 43 14 34 25
E-mail : ahistoriques@diocese-paris.net

Jednocześnie należy przywołać dzieło z odniesieniami do kwestii historycznych i architekturalnych:
„ Le Sacré-Cœur de Montmartre de 1870 à nos jours”
Ojciec Jacques Benoist
Collection Patrimoine
Les éditions ouvrières (1992)

Afiliacja

Wasz wiek czy stan zdrowia nie pozwalają już przybyć na Montmartre? Mieszkacie daleko od Paryża, za granicą, może na drugim końcu świata?
W jaki sposób, z odległości, modlić się i pozostawać w duchowej komunii z życiem Bazyliki? Dziś Arcybractwo „Prière et Pénitence” nie istnieje już w sposób formalny, z oficjalnym zaangażowaniem.

Oto co proponujemy, aby pozostać, na odległość, w komunii modlitewnej w ustawicznej adoracji eucharystycznej z Bazyliką, bardziej złączyć się z Sercem Jezusa i wstawiać się za Kościół i świat:

  • Uczestniczyć w Eucharystii lub adoracji eucharystycznej w Pierwszy Piątek każdego miesiąca, tam gdzie jest to możliwe w waszym miejscu przebywania;
  • Uroczysta Msza o godz. 15.00 w Pierwszy Piątek miesiąca w Bazylice jest sprawowana w jedności z wszystkimi wiernymi, którzy jednoczą się na odległość ze światem i w jego intencjach;
  • Uczestniczyć w miarę możliwości w adoracji nocnej w Bazylice, zgodnie z wybraną przez was datą i częstotliwością: na przykład raz w roku;
  • Otrzymywać publikacje kwartalne z Bazyliki z ogłoszeniami i przeglądem wydarzeń, modlitw, medytacji... Proponuje się formularz na dowolną opłatę (aby pokryć koszty wysyłki i wesprzeć życie sanktuarium);
  • Możliwość otrzymywania Newslettera z Bazyliki z najważniejszymi wydarzeniami, aby uczestniczyć w nich zdalnie poprzez modlitwę (na przykład: czuwanie w intencji życia...).

Skontaktujcie się z nami, wysyłając swoje dane listownie:
Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
Secrétariat
35 rue du Chevalier de la Barre
75018 PARIS
Lub przez e-mail : basilique@sacrecoeurdemontmartre.fr