Wielbić Serce Chrystusa

Najświętsze Serce Jezusa jest szczególnie uwielbiane w Bazylice w pierwszy piątek każdego miesiąca (« Piątki Najświętszego Serca »), na pamiątkę Wielkiego Piątku, gdy Serce Pana, umiłowawszy nas do końca, zostało przebite na Krzyżu włócznią żołnierza (cf. Jan 19).

Godziny pierwszych Piątków miesiąca:

7.00, 11.15, 15.00, 18.30, 22.00: Msze wotywne do Najświętszego Serca
15.00: Uroczysta Msza do Najświętszego Serca, po niej procesja eucharystyczna
21.00: Czuwanie adoracyjne do Najświętszego Serca, ze śpiewem, medytacją i możliwością spowiedzi
Bazylika pozostaje otwarta do północy

- Modlitwa do Najświętszego Serca nasila się w ciągu czerwca (Miesiąc Najświętszego Serca). Uroczystość Najświętszego Serca odprawiana jest w Bazylice w ciagu trzech dni (Triduum Najświętszego Serca), Piątek Najświętszego Serca (3. Piątek po Zesłaniu Ducha Świętego) do nadchodzącej niedzieli (Niedziela Najświętszego Serca).

- Grupy pielgrzymów, przybyłe z całego świata, zapraszane są, podczas ich pobytu w Bazylice, do przeżywania « przebywania w sanktuarium» : czasu adoracji eucharystycznej z Litanią do Najświętszego Serca i Modlitwy Sanktuarium (Zobacz rubrykę : Formacja, Rekolekcje, Pielgrzymki_ pobyt w Sanktuarium).

- Wreszcie, i przede wszystkim, celebracja Eucharystii i adoracyjnej modlitwy eucharystycznej (kontynuowanej w Bazylice), to sposoby najgłębszego zjednoczenia z Sercem Pana:
- ofiarując nas samych w Jego ofierze miłości Ojca,
- usiłując wzbudzić uczucia do Serca Chrystusa,
- uczestnicząc w Jego dziele zbawczym, wstawiając się za wszystkich ludzi.

« To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca »
(List do Filipian 2, 5-11).