Basiliekgebed

Heer,
U wil midden onder ons aanwezig blijven door
Uw Heilige Eucharistie, mysterie van Uw Liefde,
wij verenigen ons met al wie
U komen aanbidden in geest en waarheid.
Biddend tijdens de dag of in de nacht,
willen we onze aanwezigheid
aanbieden aan Uw Aanwezigheid.
Schenk ons de genade U
te mogen beluisteren in de stilte,
Gij die U wilt openbaren
in het diepste van ons hart.
Geef dat wij ons kunnen verlaten op U :
dat lofprijzing en smeekgebed uit
ons hart opstijgen, alsook het offer
van ons leven in vertrouwen.
Moge Uw Heilig Hart,
bron van alle barmhartigheid,
vrede en innerlijke vreugde in onze
harten doen heersen, ons geloof
versterken, onze liefde vernieuwen
en onze hoop ondersteunen. Amen