Gebed

Jesu Hjerte-litaniet

Herre, forbarm dig. HERRE, FORBARM DIG.
Kristus, forbarm dig. KRISTUS, FORBARM DIG.
Herre, forbarm dig. HERRE, FORBARM DIG.
Kristus, hør os. KRISTUS, HØR OS.
Kristus, bønhør os. KRISTUS, BØNHØR OS.
Gud Fader i Himlen, FORBARM DIG OVER OS.
Gud Søn verdens forløser, FORBARM DIG OVER OS.
Gud Helligånd, FORBARM DIG OVER OS.
Hellige Treenighed, eneste Gud, FORBARM DIG OVER OS.

Jesu Hjerte uudgrundelige rigdomme
Jesu Hjerte, den evige Faders Søn, FORBARM DIG OVER OS
Jesu Hjerte, dannet af Helligånd i Jomfrumoderens skød, »Jesu Hjerte, ét med Guds Ord,«
Jesu Hjerte, uendelige majestæt, »Jesu Hjerte, Guds hellige tempel,«
Jesu Hjerte, den Højestes tabernakel, »Jesu Hjerte, Guds hus og Himlens port,«
Jesu Hjerte, kærlighedens glødende arne, »Jesu Hjerte, retfærdighedens og kærlighedens kar,«
Jesu Hjerte, fuldt af godhed og kærlighed, »Jesu Hjerte, dyb af alle dyder,«
Jesu Hjerte, værdigt til al lovprisning, »Jesu Hjerte, alle hjerters konge og midtpunkt,«
Jesu Hjerte, som rummer al visdoms og kundskabs skatte, »Jesu Hjerte, hvor Gudommens fylde bor,«
Jesu Hjerte, i hvilket Faderen har fundet velbehag, "

Jesu Hjertes rigdomme udgydt over os
Jesu Hjerte, af hvis fylde vi alle er blevet beriget, »Jesu Hjerte, skabningens mål og længsel,«
Jesu Hjerte, tålmodigt og rigt på barmhjertighed, »Jesu Hjerte, gavmildt mod alle, der påkalder dig,«
Jesu Hjerte, livets og hellighedens kilde, "

Jesu Hjerte er tilgivelse og frelse
Jesu Hjerte, soning for vore synder, »Jesu Hjerte, mættet med forhånelser,«
Jesu Hjerte, knust for vore overtrædelser, »Jesu Hjerte, lydigt indtil døden,«
Jesu Hjerte, gennemboret af lansen, »Jesu Hjerte, kilde til al trøst,«
Jesu Hjerte, vort liv og vor opstandelse, »Jesu Hjerte, vor fred og forsoning,«
Jesu Hjerte, sonoffer for syndere, »Jesu Hjerte, frelse for dem, der håber på dig,«
Jesu Hjerte, håb for dem, der dør i dig, »Jesu Hjerte, alle helliges fryd,«

Guds Lam, som borttager verdens synder, skån os, Herre.
Guds Lam, som borttager verdens synder Bønhør os, Herre.
Guds Lam, som borttager verdens synder. forbarm dig over os.

Jesus, mild og ydmyg af Hjertet, form vort hjerte efter dit Hjerte.

P: Fader, som i din elskede Søns Hjerte skænker os glæden ved at fejre dine store kærlighedsgerninger mod os, giv, at vi ved at øse af denne uudtømmelig/kilde må nå til fylden af dine gaver, ved Kristus, vor Herre.
A: Amen.